Přehled správních poplatků vybíraných odborem ekonomiky

Sazebník správních poplatků za úkony prováděné odborem ekonomiky

Přehled správních poplatků vybíraných odborem ekonomiky

 

Přijetí žádosti nebo návrhu:  

  • o povolení posečkání daně (místního poplatku, pokuty)

          anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách ……………      400,- Kč

  • o povolení úlevy na dani (místním poplatku, pokutě) ………… 1 000,- Kč*)

          *) Pozn.  Poplatek se nevybere, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

 

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu ……… 100,- Kč

Přijetí žádosti o

  • povolení k umístění herního prostoru …………… 4000,- Kč
  • změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování …………… 2500,-Kč

 

 

Vidimace a legalizace

  • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) ....... 30 Kč,

  • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) ............ 30 Kč za každou započatou stranu.