Projednávaná Změna č.1 Územního plánu obce Bílence

Textová část - výrok (PDF 171 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Textová část - odůvodnění (PDF 192 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 158 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Výkres základního členění území (PDF 1,3 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Hlavní výkres (PDF 1,6 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1,3 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Koordinační výkres (PDF 3,7 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 3,7 MB), Vložil(a): Kučírek Petr