Projednávaná změna č. 1 Územního plánu Březno

Textová část - návrh (PDF 857 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění - příloha č.1 (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 309 kB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 413 kB), Vložil(a): David Guske
N5 Koncepce technické infrastruktury (energie a plyn) (PDF 430 kB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Širší vztahy (PDF 11,5 MB), Vložil(a): David Guske