Projednávaná Změna č. 3 Územního plánu Vysoká Pec

Podklady pro vydání změny č. 3 Územního plánu Vysoká Pec

Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek (PDF 418 kB), Vložil(a): David Guske
I/a Výkres základního členění území (PDF 227 kB), Vložil(a): David Guske
I/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 571 kB), Vložil(a): David Guske
I/b1 Koncepce dopravního a energetického řešení (PDF 556 kB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 7,6 MB), Vložil(a): David Guske
2/b Výkres širších vztahů (PDF 26,8 MB), Vložil(a): David Guske
2/c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske

Návrh změny č. 3 Územního plánu Vysoká Pec pro veřejné projednání dne 23. 1. 2019

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Vysoká Pec (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
1/a Výkres základního členění území (PDF 227 kB), Vložil(a): David Guske
1/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 576 kB), Vložil(a): David Guske
1/b1 Koncepce dopravního a energetického řešení (PDF 558 kB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 4,5 MB), Vložil(a): David Guske
2/b Výkres širších vztahů (PDF 3,5 MB), Vložil(a): David Guske
2/c Výkres předpokládáných záborů půdního fondu (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA a NATURA

Příloha 1 (ekologické vztahy v území) (PDF 9,1 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha 2 Naturové hodnocení koncepce (PDF 3,2 MB), Vložil(a): David Guske