Projednávaný nový ÚP Boleboř

Textová část - návrh (PDF 1,2 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Textová část - odůvodnění (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
A1a | Výkres základního členění (PDF 527 kB), Vložil(a): David Guske
A1b | Výkres základního členění (PDF 444 kB), Vložil(a): David Guske
A2a | Hlavní výkres (PDF 770 kB), Vložil(a): David Guske
A2b | Hlavní výkres (PDF 573 kB), Vložil(a): David Guske
A3a | Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury (PDF 950 kB), Vložil(a): David Guske
A3b | Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury (PDF 803 kB), Vložil(a): David Guske
A5 | Výkres pořadí změn v území (etapizace) (PDF 186 kB), Vložil(a): David Guske
B1a | Koordinační výkres (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
B1b | Koordinační výkres (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B2 | Výkres širších vztahů (PDF 827 kB), Vložil(a): David Guske
B3a | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 632 kB), Vložil(a): David Guske
B3b | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 482 kB), Vložil(a): David Guske