Projednávaný nový Územní plán Jirkov

Územní plán Jirkov (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov základní členění (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov hlavní výkres (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov urbanistická koncepce (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov výkres dopravní koncepce a technické infrastruktruy (PDF 4 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov výkres VPS (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov širší vztahy (PDF 32,3 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov koordinační výkres (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov výkres ZPF (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA a NATURA

1 Tit. list a obsah (PDF 50,3 kB), Vložil(a): David Guske
1 Vyhodnocení záměrů - tabulka (PDF 99,1 kB), Vložil(a): David Guske
2 Text (PDF 511 kB), Vložil(a): David Guske
2 Záměry k.ú. Březenec (JPG 360 kB), Vložil(a): David Guske
3 Záměry k.ú. Červený Hrádek (JPG 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
4 Záměry k.ú. Jindřišská (JPG 179 kB), Vložil(a): David Guske
5 Záměry k.ú. Jirkov (JPG 362 kB), Vložil(a): David Guske
Autorizovaný posudek dle § 45i Územní plán Jirkov (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske