Projednávaný nový Územní plán Výsluní

A_VÝROK_ÚP Výsluní (PDF 2,1 MB), Vložil(a): David Guske
B_ODUVODNĚNÍ_ÚP Výsluní (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
V.1 Výkres základního členění území A0_01 (PDF 122 kB), Vložil(a): David Guske
V.1 Výkres základního členění území A0_02 (PDF 255 kB), Vložil(a): David Guske
V.1 Výkres základního členění území A1_03 (PDF 188 kB), Vložil(a): David Guske
V.1 Výkres základního členění území A1_04 (PDF 111 kB), Vložil(a): David Guske
V.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury A0_1 (PDF 158 kB), Vložil(a): David Guske
V.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury A0_2 (PDF 327 kB), Vložil(a): David Guske
V.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury A0_3 (PDF 208 kB), Vložil(a): David Guske
V.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury A0_4 (PDF 107 kB), Vložil(a): David Guske
O.1 Koordinační výkres A0_1 (PDF 487 kB), Vložil(a): David Guske
O.1 Koordinační výkres A0_2 (PDF 923 kB), Vložil(a): David Guske
O.1 Koordinační výkres A1_3 (PDF 370 kB), Vložil(a): David Guske
O.1 Koordinační výkres A1_4 (PDF 189 kB), Vložil(a): David Guske
O.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF A0_1 (PDF 286 kB), Vložil(a): David Guske
O.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF A0_2 (PDF 657 kB), Vložil(a): David Guske
O.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF A1_3 (PDF 405 kB), Vložil(a): David Guske
O.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF A1_4 (PDF 257 kB), Vložil(a): David Guske
6 Výkres širších vztahů (PDF 40,5 MB), Vložil(a): David Guske

Scelené výkresy PDF

V.1 Výkres základního členění území (PDF 639 kB), Vložil(a): David Guske
V.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury (PDF 796 kB), Vložil(a): David Guske
O.1 Koordinační výkres (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
O.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
6 Výkres širších vztahů (PDF 40,5 MB), Vložil(a): David Guske