Pronájem a výpůjčka pozemků, pronájem nebytových prostor

  • pronájem pozemků ke zřízení zahrádky,
  • pronájem pozemků k podnikání, parkovací místa ve zvláštním režimu,
  • pronájem nebytových prostor.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Chelčického 155, Chomutov, Odbor majetku města, úsek majetkoprávní - přízemí
Telefon: 474 637 464, 473, 485

Virtuální prohlídka

Vstupní prostory odboru majetku města

Co s sebou potřebuji?

  • žádost – je dostupná na místě
  • občanský průkaz

Kolik za to zaplatím?

Pronájem pozemků za účelem podnikání či k umístění reklamy: smluvní nájemné, příp. dle výběru ve veřejném výběrovém řízení.
Pronájem zahrádky: 2,- Kč/m2/rok

Pronájem parkovacího místa: od 500,- Kč do 6 000,- Kč/rok dle lokality a doby pronájmu

Výpůjčka pozemků: bezúplatně

Pronájem nebytových prostor: smluvní nájemné, příp. dle výběru ve veřejném výběrovém řízení.