Průběh pořizování Územního plánu Chomutov

Zadávací dokumentace územní plán Chomutov

zadávací dokumentace 1 (PDF 556 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
zadávací dokumentace 2 (PDF 464 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
zadávací dokumentace 3 (PDF 209 kB), Vložil(a): Libor Kuffa

Vzorové formuláře pro podání námitky, připomínky k územnímu plánu

uplatnění námitky - fyzická osoba (DOCX 14,1 kB), Vložil(a): David Guske
uplatnění námitky - fyzická osoba-podnikání (DOCX 14,2 kB), Vložil(a): David Guske
uplatnění námitky - právnická osoba (DOCX 14,2 kB), Vložil(a): David Guske
uplatnění připomínky - fyzická osoba (DOCX 14 kB), Vložil(a): David Guske
uplatnění připomínky - fyzická osoba-podnikání (DOCX 14,4 kB), Vložil(a): David Guske
uplatnění připomínky - právnická osoba (DOCX 14,2 kB), Vložil(a): David Guske

Vydání Územního plánu Chomutov

Opatření obecné povahy č. 1-2017 - Územní plán Chomutov (PDF 906 kB), Vložil(a): David Guske
Chomutov NÁVRH (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
Chomutov ODŮVODNĚNÍ (PDF 4,7 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktry - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 3,5 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5,6 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Výkres širších vztahů - Vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske

Podklady pro vydání Územního plánu Chomutov

Chomutov NAVRH (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
Chomutov ODUVODNENI (PDF 3,5 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha č.1 Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 654 kB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres VPS VPO a asanací (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce TI - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N5 Koncepce TI - energetické systémy a telekomunikace (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravy (PDF 3,9 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 6,3 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske

Návrh Územního plánu Chomutova pro veřejné projednání dne 29.3.2017

Chomutov NAVRH (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
Chomutov ODUVODNENI (PDF 4,4 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha č1 Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 654 kB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 4,7 MB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres VPS VPO a asanací (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce TI - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N5 Koncepce TI - energetické systémy a telekomunikace (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastrukutry (PDF 3,5 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5,6 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske

Návrh Územního plánu Chomutova pro veřejné projednání dne 8.6.2016

Úprava návrhu pro 2. opakované veřejné projednání (PDF 304 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - návrh (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 19,4 MB), Vložil(a): David Guske
N1 základní členění území (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
N2 hlavní výkres (PDF 4,7 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktry - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5,6 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Širší vztahy (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Širší vztahy - vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha č.1 Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 501 kB), Vložil(a): David Guske

Návrh Územního plánu Chomutova pro veřejné projednání dne 9.9.2015

Návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách (PDF 954 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - návrh (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 18,8 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 4,1 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5,6 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Širší vztahy (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Širší vztahy vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha č. 1 Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 501 kB), Vložil(a): David Guske

Návrh Územního plánu Chomutova pro veřejné projednání dne 21.5.2014

Návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách (PDF 5 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - návrh (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Výkres základního členění území (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 4,7 MB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy (PDF 2,8 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5,7 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Širší vztahy (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Širší vztahy - vazby na okolní obce (PDF 20,5 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha č. 1 Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 712 kB), Vložil(a): David Guske