Rada města - Komise

Kontakty

Investiční komise

Ing. Hana Jeřábková referentka strategického plánování/příprava investic, tajemnice Investiční komise 474 637 432 h.jerabkova@chomutov-mesto.cz

Dopravní komise

Martin Kovácz referent (komunikace, dopravní značení), tajemník Dopravní komise 474 637 479 m.kovacz@chomutov-mesto.cz

Sociální komise

Pavla Zárubová, DiS. terénní sociální pracovník, tajemnice Sociální komise, kancelář č. 208 474 637 156 p.zarubova@chomutov-mesto.cz

Komise majetková a likvidační

Ing. Pavlína Kolářová vedoucí oddělení, tajemnice Komise majetkové a likvidační 474 637 440 p.kolarova@chomutov-mesto.cz

Komise životního prostředí

Ing. Irena Netušilová odpadové hospodářství města, kompostéry, černé skládky, tajemnice Komise životního prostředí, kancelář č. 217 474 637 937 i.netusilova@chomutov.cz

Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj

Radka Skočdopolová kultura a propagace města 474 637 433 r.skocdopolova@chomutov-mesto.cz

Bezpečnostní komise

Lukáš Šeršeň předseda Bezpečnostní komise
Klaudie Coufalová tajemnice Bezpečnostní komise 474 637 452 k.coufalova@chomutov-mesto.cz

Komise pro cestovní ruch