Rada města - Komise

Kontakty

Komise majetku, investic a územního plánu

Ing. Markéta Novotná referentka (prodej pozemků), tajemnice Komise pro majetek, investice a územní plán 474 637 466 m.novotna@chomutov-mesto.cz

Dopravní komise

Martin Kovácz referent (komunikace, dopravní značení), tajemník Dopravní komise 474 637 479 m.kovacz@chomutov-mesto.cz

Sociální komise

Marcela Čermáková (OSV), DiS. terénní sociální pracovník, kancelář č. 210, tajemnice Sociální komise 474 637 148 ma.cermakova@chomutov-mesto.cz

Likvidační komise

Iveta Bácová referentka (evidence majetku), tajemnice likvidační komise 474 637 249 i.bacova@chomutov-mesto.cz

Komise životního prostředí

Ilona Spoustová referentka (odpadové hospodářství města), tajemnice Komise životního prostředí, kancelář č. 219 474 637 935 i.spoustova@chomutov-mesto.cz

Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

Ing. Vladimíra Bocianová zástupce vedoucí; tajemnice Komise pro sportovní a volnočasové aktivity 474 637 489 v.bocianova@chomutov-mesto.cz

Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj

Ing. Anna Benešová asistentka náměstka primátora, tajemnice Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj 474 637 221 a.benesova@chomutov-mesto.cz

Bezpečnostní komise

Klaudie Coufalová tajemnice Bezpečnostní komise 474 637 452 k.coufalova@chomutov-mesto.cz