Rada města - Komise

Kontakty

Investiční komise

Ing. Hana Jeřábková referentka strategického plánování/příprava investic, tajemnice Investiční komise 474 637 432 h.jerabkova@chomutov-mesto.cz

Dopravní komise

Martin Kovácz referent (komunikace, dopravní značení), tajemník Dopravní komise 474 637 479 m.kovacz@chomutov-mesto.cz

Sociální komise

Marcela Čermáková (OSV), DiS. terénní sociální pracovník, kancelář č. 210, tajemnice Sociální komise 474 637 148 ma.cermakova@chomutov-mesto.cz

Komise majetková a likvidační

Kateřina Šárová referentka (pronájem nebytových prostor), tajemnice Komise majetkové a likvidační 474 637 485 k.sarova@chomutov-mesto.cz

Komise životního prostředí

Ilona Spoustová referentka (odpadové hospodářství města), tajemnice Komise životního prostředí, kancelář č. 219 474 637 935 i.spoustova@chomutov-mesto.cz

Komise pro sportovní a volnočasové aktivity

Ing. Vladimíra Bocianová zástupce vedoucí; tajemnice Komise pro sportovní a volnočasové aktivity 474 637 489 v.bocianova@chomutov-mesto.cz

Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj

Radka Skočdopolová kultura a propagace města 474 637 433 r.skocdopolova@chomutov-mesto.cz

Bezpečnostní komise

Lukáš Šeršeň předseda Bezpečnostní komise
Klaudie Coufalová tajemnice Bezpečnostní komise 474 637 452 k.coufalova@chomutov-mesto.cz

Komise pro cestovní ruch

Bc. Jaroslava Vykydalová, DiS. zaměstnanec informačního centra 474 341 438 j.vykydalova@chomutov-mesto.cz