Radní

Kontakty

primátor
ANO 2011
tel: 474 637 230
fax: 474 652 778
1. náměstek primátora
NOVÝ SEVER
tel: 474 637 210
2. náměstek primátora
NOVÝ SEVER
tel: 474 637 220
člen rady města, člen Finančního výboru
ANO 2011
člen rady města
ANO 2011
člen rady města, předseda Komise pro cestovní ruch
ANO 2011
člen rady města, předseda Komise životního prostředí
ANO 2011
člen rady města, člen Finančního výboru
NOVÝ SEVER
člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
NOVÝ SEVER
člen rady města
Komunistická strana Čech a Moravy
člen rady města, předseda Dopravní komise
Komunistická strana Čech a Moravy