Rozpočtová opatření

Přehled rozpočtových opatření

V této podsekci jsou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna rozpočtová opatření schválená orgány města Chomutova, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení.

2020 - přehled schválených rozpočtových opatření

2019 - přehled schválených rozpočtových opatření

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2019 (stav k RM 18.12.2019) (XLS 1,7 MB), 19.12.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2018 - přehled schválených rozpočtových opatření

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2018 (stav k 31.12.2018) (XLS 1,7 MB), 11.2.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Stav k RM 29.1.2019. Konečný stav.

2017 - přehled schválených rozpočtových opatření

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017 (stav k 31.12.2017) (XLS 1,7 MB), 5.2.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Stav RM 15.01.2018 Konečný stav.

2016 - přehled schválených rozpočtových opatření