Rozpočtová opatření

Přehled rozpočtových opatření

V této podsekci jsou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna rozpočtová opatření schválená orgány města Chomutova, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení.

2018 - přehled schválených rozpočtových opatření

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2018  (XLS 1,4 MB), 11.1.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Stav ZM 12.12.2017

2017 - přehled schválených rozpočtových opatření

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017 (XLS 1,7 MB), 19.1.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Stav RM 20.12.2017

2016 - přehled schválených rozpočtových opatření