Rozpočtová opatření

Přehled rozpočtových opatření 2017

V této podsekci jsou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna rozpočtová opatření schválená orgány města Chomutova, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení.

2017 - přehled schválených rozpočtových opatření

Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017 (XLSX 404 kB), Vložil(a): Martin Kunz
stav k 18.9.2017

2016 - přehled schválených rozpočtových opatření