Rozpočty a hospodaření města

Údaje o hospodaření města

Rozpočty, rozbory hospodaření, závěrečné účty, auditní zprávy a rozpočtové výhledy města Chomutova

Odkazy

              - rozpočty jednotlivých fiskálních let

              - vyhodnocení hospodaření města

              - výsledky přezkumu hospodaření nezávislým auditorem

              - hospodaření města v přehledné tabulce

              - každoroční aktualizace rozpočtového výhledu na pětileté období

              - výroční zprávy o činnosti a hospodaření města

              - ukazatele finančního zdraví města