Silniční správní úřad, Speciální stavební úřad, Dopravně-správní agendy

Zvláštní užívání pozemních komunikací, připojování nemovitostí k pozemní komunikaci, dopravní značení na pozemních komunikacích

Kontakty

Jiří Klíma referent pro výkon silničního a drážního správního úřadu 474 637 967 j.klima@chomutov-mesto.cz
Ing. Zita Kamišová, MBA referent - zvláštní užívání pozemních komunikací: povolení kulturních a sportovních akcí, reklamních stojanů, lešení, kontejnerů a parkovacích stání pro držitele ZTP/P, Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace (Jirkovsko) 474 637 959 z.kamisova@chomutov-mesto.cz
Bc. Hana Suchánková referent (zvláštní užívání pozemních komunikacích: povolení uzavírek na místních komunikacích (výkopové práce na komunikaci, havárie), objížďky, Dopravní úřad - městská autobusová doprava) 474 637 970 h.suchankova@chomutov-mesto.cz
Bc. Radek Vimr, DiS. referent (oprávnění/osvědčení k provozování stanice měření emisí, dopravní značení na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy a místní a účelové komunikace, Dopravní úřad - taxislužba) 474 637 975 r.vimr@chomutov-mesto.cz
Bc. Vladislav Rybář referent - Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace (Chomutovsko) 474 637 924 v.rybar@chomutov-mesto.cz