Slavnostní udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic softbalistovi Lubomíru Vrbenskému