Slavnostní udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic softbalistovi Lubomíru Vrbenskému

Více informací o oceněných najdete zde.