Smlouvy o dílo

d201400330 Smlouva o dílo - Reko obrusné vrstvy ul. Riegrova (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400195 - Nové parkoviště Bezručova - Kostnická (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400209 - Výstavba 26 park. míst Kamenný Vrch (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400294 - Reko školní kuchyně ZŠ Hornická  (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400305 - Výstavba komunikace Pod Strání  (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400309 - Reko obrusné vrstvy 17.listopadu  (PDF 1,3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400310 - Reko obrusné vrstvy ul. Písečná (PDF 3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400315 - Stavební úpravy ZŠ Březenecká (PDF 3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400317 - Staveb.úpravy ZŠaMŠ 17.listopadu (PDF 3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400331 - Reko obrusné vrstvy ul Zengerova a okolí (PDF 2 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400332 - Vodorovné dopravní značení ul. Palackého (PDF 2 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400256 - Oprava elektroinstalace ZŠ Heyrovského (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400255 - Oprava tělocvičny ZŠ Hornická  (PDF 1,9 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400247 - Výměna oken ZŠ Hornická (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400213 - Opravy oken MŠ Palackého (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400211 - Oprava školní družiny ZŠ Kadaňská (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400203 - Zaměření současného stavu č. p. 5164 Kamenná (PDF 2,4 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400257 - Oprava elektroinstalace ZŠaMŠ 17. listopadu (PDF 2,5 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400375 - Dodatek smlouvy o dílo d201400354/1 (PDF 2,6 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400392 - Smlouva o dílo struk.kabeláž a elektroinstalace radnice (PDF 2,8 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201400425 - Tisk Chomutovských novin (PDF 7,7 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201400436 - Smlouva o roznášce informačních materiálů (PDF 18,7 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201400438 - Smlouva o dílo - Ideafactory zadání veřejné zakázky (PDF 5,2 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201400297 - Reko parkoviště u Luny (PDF 2,4 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400298 - Reko stravovacího provozu ZŠ Školní (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400323 - ZUŠ CV koncertní sál  (PDF 2,9 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400401 - Reko chodníku ul. Sluneční od č.p. 3955 - 3981  (PDF 831 kB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400321 - Chodníky Kosmova, Stromovka, Děvínská, Lužická  (PDF 1,9 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400296 - Reko plochodrážního stadionu Lipská (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400295 - Reko zpevněných ploch vnitroblok ul. Riegrova (PDF 3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400193 - Oprava fasády ZŠaMŠ Palachova (PDF 2,2 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400324 - Obnova ul. Kosmonautů a Sluneční (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400292 - Prodloužení životnosti povrchu komunikace Palackého (PDF 1,9 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201400357 - Doplnění VO (PDF 3,6 MB), Vložil(a): Radka Zemanova