Smlouvy o dílo (2015)

d201500006 Smlouva o dílo dodávka SMS rezervačního systému (PDF 1,6 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201500010_ Smlouva_o_dílo_část_ II. DIRT PARK CHOMUTOV (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Jitka Andršová
d201500009_Smlouva_o_dílo_část I. STREET WORKOUT SPORTOVIŠTĚ  (PDF 2,3 MB), 30.1.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500038 Smlouva o dílo kamery (PDF 6 MB), 17.4.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500347 smlouva o dílo, příprava terénu MŠ Úsměv (PDF 1,7 MB), 28.4.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500025 Smlouva o přeložce plynu - KASS I. etapa (PDF 3,4 MB), 3.3.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500026 Smlouva o smlouvě budoucí - KASS II. etapa  (PDF 2,5 MB), 17.3.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500027 Smlouva o realizaci překládky sítě - KASS II. etapa  (PDF 2,9 MB), 2.3.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500475 Smlouva o dílo - výměna oken na radnici (PDF 7,1 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400436_1 - dodatek č.1 - ke smlouvě o roznášce informačních materiálů (PDF 4,2 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201500548 - J.Š. - linoryty Jan Hus (PDF 917 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
201500579 Smlouva o dílo - ITI  (PDF 7,8 MB), Vložil(a): Jitka Andršová
d201500481Smlouva na poskytnutí sociální služby - NZDM (PDF 20,4 MB), 26.5.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500482 Smlouva na poskytnutí sociální služby - SAS (PDF 19,5 MB), 26.5.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500576 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201500353 Rekultivace skládky  (PDF 2,3 MB), 15.7.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500478 - Restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500477 - Obnova Vinohradske kaple (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500415 - Oprava fasady radnice vychodni cast (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500616 - Dodávka a montáž oken pro Technologický park (PDF 2,1 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500555 - Oprava soc.zázemí MŠ Zahradní (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500544 - Oprava schodiště MŠ 17.listopadu (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500528 - Oprava soc.zařízení ZŠ Na Příkopech (PDF 901 kB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500537 - Oprava fasády ZŠspeciální a MŠ Palachova (PDF 892 kB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500543 - Oprava chodby a tříd ve 2.NP ZŠ Kadaňská (PDF 901 kB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500526 - Restaurování sloupů a pilastrů kostela sv. Ignáce (PDF 1,4 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500525 - Oprava malého jídelního výtahu MŠ Jiráskova (PDF 1,3 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500550 - Oprava osvětlení ZŠ Zahradní (PDF 876 kB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500589 - Oprava osvětlení ZŠ Březenecká  (PDF 3,5 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500551 - Oprava elektroinstalace ZŠ Ak. Heyrovského (PDF 949 kB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500553 - Oprava elektroinstalace ZŠ Hornická (PDF 923 kB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500667 - Prověrka problémů v oblasti správy majetku města (PDF 14,8 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201500659 Smlouva o dílo - QCM, s.r.o. (PDF 2,5 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201500480 Smlouva o dílo - Strategie rozvoje města  (PDF 6 MB), 1.6.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500511 Smlouva o dílo - Opěrná zeď  (PDF 16,3 MB), 15.6.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500672 dodatek č. 1 KASS II. etapa 1 (PDF 3,7 MB), 27.11.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500643 Dodatek č. 2 k SoD - Rekultivace skládky  (PDF 2,1 MB), 21.10.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500615 Dodatek č. 1 KASS I. etapa č. I  (PDF 2,9 MB), 23.10.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500625 SoD - Rekonstrukce VO Jirkovská  (PDF 12,1 MB), 2.10.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500676 Smlouva o dílo - KASS Demolice  (PDF 11,4 MB), 15.12.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500671 Smlouva o realizaci přeložky  (PDF 4,9 MB), 27.11.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500353 Smlouva o dílo - Rekultivace skládky  (PDF 16,4 MB), 29.4.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500347-SoD MŠ 17.listopadu, příprava terénu (PDF 1,7 MB), 28.4.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500629 Smlouva o dílo - Oprava altánu v parku  (PDF 3,9 MB), 20.10.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500687 Dodatek č. 2 - KASS II. etapa  (PDF 2,7 MB), 30.11.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500724 - Dodatek č. 1 k SoD - opěrná zeď  (PDF 1,4 MB), 21.12.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500731 - SoD Tisk Chomutovských novin  (PDF 1,4 MB), 4.1.2016, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500732 Smlouva o distribuci Chomutovských novin 1 (PDF 1,9 MB), 4.1.2016, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500623 - Rekonstrukce komunikace Šafaříkova a okolí, CV  (PDF 3,7 MB), Vložil(a): Radka Zemanova
d201500619 Smlouva o dílo - KASS II.  (PDF 7,2 MB), 6.10.2015, Vložil(a): Jitka Andršová