Centrum komunitního plánování


Mgr. Jana Hronová
vedoucí organizační složky CENTRUM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
E-mail: j.hronova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 607 055 523

Adresa

zvětšit mapu

Centrum komunitního plánování
Školní pěšina 5249
430 04 Chomutov 4

Kontakty

Mgr. Jana Hronová vedoucí organizační složky CENTRUM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 607 055 523 j.hronova@chomutov-mesto.cz

Náplň činnosti Centra komunitního plánování

- zajištění realizace aktivit či projektů souvisejících s naplňováním cílů a opatření komunitního plánu, strategického plánu sociálního začleňování a integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

- dohled nad poskytováním služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Sociálním centru Kamínek, a organizační zajištění jejich chodu

- správa objektu Sociálního centra Kamínek č. p. 5249, Školní pěšina, Chomutov