Sociální komise


Renata Adamová
členka zastupitelstva města, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny a Sociální komise
E-mail: socialnikomise@chomutov-mesto.cz
  • Je iniciativním a poradním orgánem rady města.
  • Vydává návrhy a usnesení týkající se sociální oblasti v Chomutově.
  • Jejím účelem je podpora sociální oblasti v celé její šíři, zabývá se aktuálními tématy, iniciuje případné změny atd.

Zásady pro poskytování dotací naleznete ZDE.

Členové komise

  • Renata Adamová - předsedkyně komise

Kontakty

Marcela Čermáková (OSV), DiS. terénní sociální pracovník, kancelář č. 210, tajemnice Sociální komise 474 637 148 ma.cermakova@chomutov-mesto.cz