Sociální komise


Renata Adamová
členka zastupitelstva města, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny a Sociální komise
E-mail: socialnikomise@chomutov-mesto.cz
 • Je iniciativním a poradním orgánem rady města.
 • Vydává návrhy a usnesení týkající se sociální oblasti v Chomutově.
 • Jejím účelem je podpora sociální oblasti v celé její šíři, zabývá se aktuálními tématy, iniciuje případné změny atd.

Zásady pro poskytování dotací naleznete ZDE.

Členové komise

 • Renata Adamová - předsedkyně komise
 • Miroslava Rudolfová
 • Jiří Kratochvíl
 • Karel Lipmann
 • Andrea Fricová
 • Mgr. Vladimíra Varmužová
 • Mgr. Jana Bednaříková
 • Bc. Elvíra Hahnová
 • Tomáš Binter

Kontakty

Marcela Čermáková (OSV), DiS. terénní sociální pracovník, kancelář č. 210, tajemnice Sociální komise 474 637 148 ma.cermakova@chomutov-mesto.cz