Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

V této podsekci jsou v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny:

  • návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu, ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem.
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

Za zveřejnění zodpovídá statutární zástupce organizace.

S případnými dotazy se obracejte na: Mgr. Alena Tölgová, tel. 474654478, www.soschomutov.cz

Údaje o hospodaření organizace a účetní výkazy:

Schválené dokumenty:

Rozpočet organizace

2021

Schválený rozpočet 2021 (XLSX 33,5 kB), 22.12.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2020

Schválený rozpočet 2020 (XLSX 30,4 kB), 9.12.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2020 (XLSX 23,9 kB), 17.9.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 2/2020 (XLSX 23,9 kB), 19.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 3/2020 (XLSX 24 kB), 21.12.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 4/2020 (XLSX 24 kB), 21.12.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 5/2020 (XLSX 24,1 kB), 4.2.2021, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2019

Schválený rozpočet 2019 (PDF 301 kB), 9.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2019 (XLSX 23,9 kB), 16.7.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 2/2019 (XLSX 24 kB), 5.11.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 3/2019 (XLSX 24 kB), 17.12.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2018

Schválený rozpočet 2018 (XLSX 64,9 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
komentář k NR 2018 (DOCX 134 kB), 13.11.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2018 (XLSX 27,2 kB), 5.3.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 2/2018 (XLSX 25,6 kB), 17.7.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 3/2018 (XLSX 24,6 kB), 3.9.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 4/2018 (XLSX 25,8 kB), 23.10.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 5/2018 (XLSX 25,8 kB), 3.12.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2017

Schválený rozpočet 2017 (XLS 154 kB), 17.3.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu SOS č. 1/2017 (XLS 104 kB), 19.7.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu SOS č. 2/2017 (XLS 104 kB), 19.10.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu SOS č. 3/2017 (XLS 76 kB), 12.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený SVR pro období let 2022-2023 (XLSX 26 kB), 22.12.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený SVR pro období let 2021-2022 (XLSX 26,7 kB), 9.12.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený SVR pro období let 2020-2021 (PDF 291 kB), 9.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený SVR pro období let 2019-2020 (XLSX 61 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš