Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace


Mgr. Alena Tölgová
ředitelka organizace
E-mail: soschomutov@soschomutov.cz
Telefon: 474 659 778
Web: www.soschomutov.cz
IČ: 46789944
DIČ: CZ46789944
Datová schránka: m3yk56e

Adresa

zvětšit mapu

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Písečná 5030
43004 Chomutov

Náplň činnosti

Sociální služby Chomutov jsou příspěvková organizace statutárního města Chomutova a vznikly 1.1.1993 s cílem poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel.

Předmět hlavní činnosti vymezuje zřizovatel takto:

 • poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, sociálních služeb a zdravotnické péče,
 • poskytování ambulantních služeb pro zdravotně postižené občany,
 • provozování pečovatelské služby v objektech organizace i v terénu,
 • poskytování odborného sociálního poradenství,
 • poskytování ubytovacích služeb pro osoby bez přístřeší,
 • zajišťování péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
 • poskytování rehabilitační a výchovné péče pro handicapované děti,
 • zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních a zdravotních pomůcek,
 • zajišťování sociálně aktivizačních činností uživatelům pobytových, terénních i ambulantních služeb,   
 • zajišťování klubové činnosti pro seniory a zdravotně postižené,
 • zajišťování dopravy uživatelů sociálních služeb organizace a dětí do školských zařízení,
 • poskytování přenocování osobám bez přístřeší,
 • vydávání neperiodických publikací.

Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel v těchto oblastech:

 • pronájem nebytových prostor
 • vzdělávací aktivity
 • ukládání volných finančních prostředků na krátkodobé termínované vklady
 • zajišťování hostinské činnosti

Poskytované služby

 • Domov pro seniory Písečná (DpS Písečná)
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná (DOZP Písečná)
 • Denní stacionář Písečná (DS Písečná)
 • Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná (DSOZP Písečná)
 • Azylový dům Písečná (AD Písečná)
 • Pečovatelská služba Bezručova (CDS Bezručova)
 • Sociální poradna Písečná (SP Písečná)
 • Jesle Písečná

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace se podílejí na tvorbě a naplňování Komunitního plánu sociálních služeb.