Speciální stavební úřad

Stavební povolení - komunikace

Kontakty

Ing. Zita Kamišová, MBA referent - zvláštní užívání pozemních komunikací: povolení kulturních a sportovních akcí, reklamních stojanů, lešení, kontejnerů a parkovacích stání pro držitele ZTP/P, Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace (Jirkovsko) 474 637 959 z.kamisova@chomutov-mesto.cz
Bc. Vladislav Rybář referent - Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace (Chomutovsko) 474 637 924 v.rybar@chomutov-mesto.cz