Spořice

Zastupitelstvo obce Spořice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2017 dne 21. 8. 2017 Územní plán Spořice s účinností od      5. 10. 2017. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje a investic.

      Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je  Územní plán Spořice včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Spořice a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.

         Dále je   Územní plán  Spořice uložen  a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje a  investic,  na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu