Stanislav Mikšovic

člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity, člen Komise dopravní
NOVÝ SEVER

Kontakty