Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace


Mgr. Milan Märc
ředitel SVČ Domeček Chomutov, p.o., člen zastupitelstva města a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
E-mail: reditel@ddmcv.cz
Telefon: +420 474 628 535
Mobil: +420 602 118 256
Web: www.domecek-chomutov.cz
IČ: 71294147
Bankovní spojení: 107-8357020297/0100

Adresa

zvětšit mapu

Středisko volného času Domeček Chomutov
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Náplň činnosti:

Hlavním účelem příspěvkové organizace je plnit funkci školského zařízení - střediska volného času., tedy poskytovat účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti a podílet se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků.

SVČ Domeček - zřizovací listina (PDF 3,4 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová