Účetní a rozpočtové výkazy

Účetní výkazy 2020

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2020 (PDF 253 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz zisku a ztráty 2020 (PDF 111 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Rozvaha 2020 (PDF 113 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Příloha účetní závěrky 2020 (PDF 136 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz o peněžních tocích 2020 (PDF 89,1 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2020 (PDF 89,6 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pomocný analytický přehled 2020 (PDF 304 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Účetní výkazy 2019

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2019 (PDF 253 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz zisku a ztráty 2019 (PDF 111 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Rozvaha 2019 (PDF 113 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Příloha účetní závěrky 2019 (PDF 136 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz o peněžních tocích 2019 (PDF 89,3 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2019 (PDF 89,4 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pomocný analytický přehled 2019 (PDF 318 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Účetní výkazy 2018

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2018 (PDF 249 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz zisku a ztráty 2018 (PDF 100 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Rozvaha 2018 (PDF 108 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Příloha účetní závěrky 2018 (PDF 136 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz o peněžních tocích 2018 (PDF 89,5 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2018 (PDF 89,7 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pomocný analytický přehled 2018 (PDF 316 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Účetní výkazy 2017

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2017 (PDF 235 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz zisku a ztráty 2017 (PDF 101 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Rozvaha 2017 (PDF 105 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Příloha účetní závěrky 2017 (PDF 135 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz o peněžních tocích 2017 (PDF 81,7 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2017 (PDF 81,7 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pomocný analytický přehled 2017 (PDF 336 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Účetní výkazy 2016

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2016 (PDF 213 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz zisku a ztráty 2016 (PDF 100 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Rozvaha 2016 (PDF 105 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Příloha účetní závěrky 2016 (PDF 136 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz o peněžních tocích 2016 (PDF 81,7 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2016 (PDF 81,8 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pomocný analytický přehled 2016 (PDF 562 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Účetní výkazy 2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2015 (PDF 268 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz zisku a ztráty 2015 (PDF 151 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Rozvaha 2015 (PDF 155 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Příloha účetní závěrky 2015 (PDF 188 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz o peněžních tocích 2015 (PDF 132 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2015 (PDF 132 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pomocný analytický přehled 2015 (PDF 380 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Účetní výkazy 2014

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2014 (PDF 268 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz zisku a ztráty 2014 (PDF 150 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Rozvaha 2014 (PDF 154 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Příloha účetní závěrky 2014 (PDF 188 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Výkaz o pěněžních tocích 2014 (PDF 131 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2014 (PDF 132 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pomocný analytický přehled 2014 (PDF 245 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Účetní výkazy 2010

Rozvaha 2010 (PDF 461 kB)
Výkaz zisku a ztráty 2010 (PDF 407 kB)

Účetní výkazy 2009

Rozvaha 2009.pdf (PDF 143 kB)
Výkaz zisku a ztráty 2009 (PDF 28,3 kB)

Účetní výkazy 2008

Rozvaha 2008 (PDF 211 kB)
Výkaz zisku a ztráty 2008 (PDF 179 kB)

Účetní výkazy 2007

Rozvaha 2007 (PDF 190 kB)
Výkaz zisku a ztráty 2007 (PDF 137 kB)

Účetní výkazy 2006

Rozvaha 2006.pdf (PDF 190 kB)

Účetní výkazy 2005

Rozvaha 2005.pdf (PDF 189 kB)

Účetní výkazy 2004

Rozvaha 2004 (PDF 574 kB)
Výkaz zisku a ztráty 2004 (PDF 129 kB)