Udělení oprávnění řidiče taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby)

Vydává dopravní úřad pro taxislužbu resp. pro silniční motorovou dopravu - osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Oprávnění řidiče se vydává na dobu 5 let, žadateli je současně vydán průkaz řidiče. Podmínkou pro udělení oprávnění a vydání průkazu je bezúhonnost žadatele a trvalé bydliště ve správním obvodu dopravního úřadu.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova,Husovo náměstí 104, Chomutov, Odbor stavební úřad, přízemí vpravo
Telefon: 474 637 275

Virtuální prohlídka

Budova Husovo náměstí
Živnostenský úřad - chodba

Co s sebou potřebuji?

  • Vyplněnou žádost
  • Doklad totožnosti
  • 1x foto (35x45 mm)
  • Doklad o zaplacení správního poplatku

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 500 Kč.