Údlice

Zastupitelstvo obce Údlice schválilo Územní plán obce Údlice dne 21.12.2006. Územní plán obce Údlice je k nahlédnutí na obecním úřadě v Údlicích, Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zastupitelstvo obce Údlice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2013 dne 2.10.2013 Změnu č. 1 Územního plánu obce Údlice s účinností od 11.11.2013. Pořizovatelem této Změny č. 1 územního plánu obce byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Změna č. 1 Územního plánu obce Údlice  včetně dokladů o jeho pořízení uložena na Obecním úřadě Údlice a je zde možno do ní i její  dokladové části nahlížet.  Dále je Změna č. 1 Územního plánu obce Údlice uložena a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.