Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Kdo žádá?

občan sdělí písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – evidence obyvatel, přízemí
Telefon: 474 637 200 až 203

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Evidence obyvatel

Co s sebou potřebuji?

  • sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny,
  • pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem,
  • odevzdá občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100 Kč za osobu