Úplné znění Územního plánu Chomutov po vydání změny č. 1

N1 Základní členění území (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N2 Hlavní výkres (PDF 4,2 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N4 Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy (PDF 2,7 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 3,7 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,1 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
O1 Koordinační výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): Libor Kuffa