ÚPO Droužkovice

Textová část (PDF 6,3 MB), Vložil(a): David Guske
A Hlavní výkres - komplexní urbanistické řešení (PDF 2,1 MB), Vložil(a): David Guske
B1 Návrh dopravního řešení (PDF 933 kB), Vložil(a): David Guske
B2 Návrh vodohospodářského řešení (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
B3 Návrh energetického řešení (PDF 851 kB), Vložil(a): David Guske
B4 Veřejně prospěšné stavby a asanace území (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
B5 Vymezení etapizace výstavby a změn v území (PDF 571 kB), Vložil(a): David Guske
B6 Územní systém ekologické stability (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B7 Vyhodnocení navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske