Oddělení kontrolní a správní (přízemí vlevo)

Oddělení provádí živnostenskou kontrolu, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a ukládá sankce za jejich porušení (pokuta, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění). Dále provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele, spravuje tržní řád statutárního města Chomutova.

Kontakty

Bc. Milan Špoutil zaměstnanec živnostenského úřadu (správní a přestupkové řízení), kancelář č. 3A 474 637 983 m.spoutil@chomutov-mesto.cz
Ing. Iveta Motyčková zaměstnanec živnostenského úřadu (správní a přestupkové řízení), kancelář č. 4 474 637 973 i.motyckova@chomutov-mesto.cz
Ing. Ingrid Kroupová zaměstnanec živnostenského úřadu (kontrola), kancelář č. 5 474 637 980 i.kroupova@chomutov-mesto.cz
Lucie Špoutilová, DiS. zaměstnanec živnostenského úřadu (kontrola), kancelář č. 6 474 637 978 l.spoutilova@chomutov-mesto.cz
Ing. Vladimíra Ciprová zaměstnanec živnostenského úřadu (kontrola), kancelář č. 5 474 637 977 v.ciprova@chomutov-mesto.cz
Irena Tůmová administrativní a spisový zaměstnanec, kancelář č. 3 474 637 971 i.tumova@chomutov-mesto.cz