Oddělení poplatků a pohledávek

Bankovní spojení: Číslo účtu: 19-0000626441, kód banky: 0100

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: není úřední den

Zajišťuje zejména následující činnosti:

 • výkon správy místních poplatků
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  • ze psů,
  • za zvláštní užívání veřejného prostranství,
  • z pobytu
 • komplexně zajišťuje agendu místních poplatků a vymáhání peněžitých plnění v rámci dělené správy (pokut a nákladů řízení)
 • vede evidenci chovatelů psů,
 • povolování tombol a sázek malého rozsahu,
 • vydávání potvrzení bezdlužnosti,
 • poskytuje součinnost v rámci konání veřejných sbírek.

Kontakty

Šárka Grussová poplatek za odpady - evidence 474 637 237 s.grussova@chomutov.cz
Hana Kohoutová poplatek za odpady - vymáhání pohledávek 474 637 253 h.kohoutova@chomutov.cz
Bc. Alice Majerníková, DiS. sankční platby - radary 474 637 215 a.majernikova@chomutov.cz
Iva Palubová, Dis. sankční platby - pokuty Městská policie 474 637 261 i.palubova@chomutov.cz
Bc. Veronika Porcalová sankční platby - dopravní přestupky 474 637 206 v.porcalova@chomutov.cz
Mgr. Romana Richterová poplatky za užívání veřejného prostranství a z pobytu, sankční platby stavební úřad, živnostenský úřad, životní prostředí, hazardní hry 474 637 251 r.richterova@chomutov.cz
Alena Sojková poplatek za odpady - vymáhání pohledávek 474 637 257 a.sojkova@chomutov.cz
Bc. Iva Szabóvá sankční platby - civilní přestupky 474 637 199 i.szabova@chomutov.cz