Odbor životního prostředí

Zpětvzetí žádosti o vydání koordinovaného stanoviska (DOC 116 kB), 23.1.2017, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková

Odpadové hospodářství

Žádost o závazné stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (DOC 118 kB), 18.7.2018, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková

Ochrana přírody a krajiny

Kdy lze kácet dřeviny bez povolení (DOCX 19,5 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 4 - hasiči (DOC 124 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 2 (DOC 124 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 4 (DOC 120 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 1 (DOC 124 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová

Vodoprávní úřad

Příloha_13 Žádost o vyjádření §18 (PDF 498 kB), 23.1.2017
Příloha_16 Ohlášení 15a vodniho zakona (PDF 543 kB), 23.1.2017
Příloha_25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (PDF 706 kB), 23.1.2017, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková
Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasport stavby (DOC 41 kB), 5.12.2016, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková
Žádost o schválení havarijního plánu (DOC 37 kB), 24.8.2016, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby (DOC 55,5 kB), 24.8.2016, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková
Žádost o změnu stavby před dokončením (DOC 81,5 kB), 5.12.2016, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková

Žádosti - Statutární město Chomutov

Žádost o povolení zásahu do veřejné zeleně (DOC 110 kB), 1.10.2017, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková
Samosprava vzorovy dokument PZKO (DOC 122 kB), Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková