Odbor životního prostředí

Zpětvzetí žádosti o vydání koordinovaného stanoviska (DOC 116 kB), 23.1.2017, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková

Odpadové hospodářství

Žádost o závazné stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (DOC 118 kB), 18.7.2018, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková

Ochrana přírody a krajiny

Kdy lze kácet dřeviny bez povolení (DOCX 19,5 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 4 - hasiči (DOC 124 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 2 (DOC 124 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 4 (DOC 120 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les § 8 odst. 1 (DOC 124 kB), 14.4.2015, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová

Žádosti - Statutární město Chomutov

Žádost o povolení zásahu do veřejné zeleně (DOC 110 kB), 1.10.2017, Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková
Samosprava vzorovy dokument PZKO (DOC 122 kB), Vložil(a): Ing. Hana Hanzíková