Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II již neplatí, platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská, jeho znění najdete na této adrese:

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/jirkov

pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II platí Územní plán Chomutov, který nabyl účinnosti 29.6.2017

Pořízení Územního plánu Chomutov bylo spolufinancováno ve spolupráci s dotačními programy Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie.

Územní plán Chomutov

Oznámení o uložení Územního plánu Chomutov (PDF 384 kB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktry - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 4 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 6,4 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Výkres širších vztahů - Vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske