Územní plán

Pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II byl vydán Územní plán Chomutov, který nabyl účinnosti 29.6.2017 . Jeho platné znění je  dle Změny č. 1 Územního plánu Chomutov, která nabyla účinnosti 5.3.2021.

Územní plán Chomutova včetně jeho změny č. 1 i úplného znění po změně č. 1 je uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pořízení Územního plánu Chomutov bylo spolufinancováno ve spolupráci s dotačními programy Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie.

Pořízení Územního plánu Chomutov bylo spolufinancováno ve spolupráci s dotačními programy Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie.

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II již neplatí, platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská, jeho znění najdete na této adrese:

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/jirkov