Územní plán Boleboř

Opatření obecné povahy č. 1/2021 Územní plán Boleboř (PDF 456 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - návrh (PDF 304 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 3,1 MB), Vložil(a): David Guske
A1a | Výkres základního členění území (PDF 519 kB), Vložil(a): David Guske
A1b | Výkres základního členění území (PDF 441 kB), Vložil(a): David Guske
A2a | Hlavní výkres (PDF 737 kB), Vložil(a): David Guske
A2b | Hlavní výkres (PDF 571 kB), Vložil(a): David Guske
A3a | Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury (PDF 955 kB), Vložil(a): David Guske
A3b | Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury (PDF 811 kB), Vložil(a): David Guske
A5 | Výkres pořadí změn v území (etapizace) (PDF 186 kB), Vložil(a): David Guske
B1a | Koordinační výkres (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
B1b | Koordinační výkres (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B2 | Výkres širších vztahů (PDF 7,6 MB), Vložil(a): David Guske
B3a | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 659 kB), Vložil(a): David Guske
B3b | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 548 kB), Vložil(a): David Guske