Územní plán Chomutov

Oznámení o uložení Územního plánu Chomutov (PDF 384 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Opatření obecné povahy č. 1/2017 - Územní plán Chomutov (PDF 939 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
N1 Základní členění území (PDF 2,5 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N2 Hlavní výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N4 Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
O1 Koordinační výkres (PDF 6,4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
O2 Výkres širších vztahů (PDF 4,9 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
O4 Výkres širších vztahů - Vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): Libor Kuffa