Územní plán Hora sv. Šebestiána

OOP č.1/2015 Územní plán Hora Sv. Šebestiána (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,6 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 9,1 MB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací (PDF 2,1 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce dopravní a technické infrastruktury (PDF 5,6 MB), Vložil(a): David Guske
N5 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 29,3 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Výkres etapizace (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 37,4 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 2,6 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 5,1 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA a NATURA

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Hora Svatého Šebestiána (PDF 380 kB), Vložil(a): David Guske
Vyhodnocení část A (PDF 3,7 MB), Vložil(a): David Guske
Vyhodnocení část B (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
Širší vztahy (PDF 4,7 MB), Vložil(a): David Guske
Indikátory (PDF 27,8 kB), Vložil(a): David Guske
Stanovisko KÚ k SEA (PDF 50,5 kB), Vložil(a): David Guske
Stanovisko KÚ k NATURA (PDF 2,6 MB), Vložil(a): David Guske
Autorizace NATURA (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske