Územní plán Hrušovany

OOP ÚP Hrušovany (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
Tabulky ÚP Hrušovany ZPF (PDF 819 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1 Výkres základního členění území (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.1. Hlavní výkres (PDF 6,5 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny  (PDF 4,6 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.1 Koordinační výkres (PDF 7 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2 Širší vztahy (PDF 630 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 7,6 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.A.1. Krajina – ÚSES (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.B.1. Dopravní řešení (PDF 10,5 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.C.1. Vodní hospodářství – zásobování vodou (PDF 10,7 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.C.2. Vodní hospodářství – odkanalizování (PDF 10,8 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.D.1. Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje (PDF 10,6 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.D.2. Zásobování energiemi – plyn (PDF 10,5 MB), Vložil(a): David Guske