Územní plán obce Bílence

A Hlavní výkres - komplexní urbanistické řešení (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B7 Návrh úzenmního systému ekologické stability (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
B1 Návrh řešení dopravy (PDF 619 kB), Vložil(a): David Guske
B2 Návrh vodohospodářského řešení území (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
B3 Návrh energetického řešení (PDF 555 kB), Vložil(a): David Guske
B5 Vymezení etapizace výstavby a změn v území (PDF 311 kB), Vložil(a): David Guske