Územní plán obce Údlice

OZV č. 1-2006 územního plánu obce Údlice (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
A Hlavní výkres - komplexní urbanistické koncepce (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
B7 Návrh územního systému ekologické stability (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
B1 Návrh řešení dopravy (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
B2 Návrh Vodohospodářského řešení území (PDF 3 MB), Vložil(a): David Guske
B3 Návrh energetického řešení (PDF 2,6 MB), Vložil(a): David Guske
B5 Vymezení etapizace výstavby a změn v území (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske