Územní plán obce Výsluní

Závazná část (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část (PDF 398 kB), Vložil(a): David Guske
ZPF Vysluni (PDF 133 kB), Vložil(a): David Guske
1 širší vztahy (PDF 34,8 MB), Vložil(a): David Guske
2 hlavní výkres celé obce - funkční využití ploch (PDF 25,1 MB), Vložil(a): David Guske
3 hlavní výkres - zastavěné části obce (PDF 18,3 MB), Vložil(a): David Guske
6 dopravní řešení (PDF 20,2 MB), Vložil(a): David Guske
7 územní systém ekologické stability (PDF 22,9 MB), Vložil(a): David Guske
9 zábor ZPF (PDF 4,4 MB), Vložil(a): David Guske
10 etapizace (PDF 33,4 MB), Vložil(a): David Guske