Územní plán Pesvice

OOP č. 1/2011 ÚP Pesvice (PDF 413 kB), Vložil(a): David Guske
Tab. ZPF Pesvice (PDF 63,5 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1 Výkres základního členění území (PDF 263 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.1. Hlavní výkres (PDF 341 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.2. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury (PDF 320 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.4 Výkres etapizace (PDF 276 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1 Koordinační výkres (PDF 599 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2 Širší vztahy (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.3 Výkres záborů půdního fondu (PDF 3,8 MB), Vložil(a): David Guske
A.1. Krajina - ÚSES (PDF 338 kB), Vložil(a): David Guske
A.2. Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana (PDF 4,8 MB), Vložil(a): David Guske
B.1. Dopravní řešení (PDF 2,7 MB), Vložil(a): David Guske
C.1. Vodní hospodářství - zásobování vodou (PDF 310 kB), Vložil(a): David Guske
C.2. Vodní hospodářství - odkanalizování (PDF 310 kB), Vložil(a): David Guske
D.1. Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje (PDF 346 kB), Vložil(a): David Guske
D.2. Zásobování energiemi - plyn, teplo (PDF 352 kB), Vložil(a): David Guske