Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov do změny č.10