Územní plán Spořice

OOP č.1-2017 - Územní plán Spořice (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.1.1 Výkres základního členění území - k.ú. Krbice (PDF 364 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1.2 Hlavní výkres - k.ú. Krbice (PDF 623 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1.2 Hlavní výkres - k.ú. Spořice (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.1 Koordinační výkres - k.ú. Krbice (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.1 Koordinační výkres - k.ú. Spořice (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.2 Širší vztahy (PDF 6,6 MB), Vložil(a): David Guske
B Dopravní řešení - k.ú. Krbice (PDF 453 kB), Vložil(a): David Guske
B Dopravní řešení - k.ú. Spořice (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
D Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje - k.ú. Krbice (PDF 457 kB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA