Územní studie

Územní studie č.3 Alešova - západ

Návrhová část

Textová část

Návrh územní studie (PDF 735 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Prezentace (PDF 1,6 MB), Vložil(a): Libor Kuffa

Grafická část

Širší vztahy 1 (PDF 742 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Širší vztahy 2 (PDF 175 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Ortofotomapa (PDF 216 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Hlavní výkres - var. a (PDF 265 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Hlavní výkres - var. b (PDF 267 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Dopravní infrastruktura (PDF 254 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Rozhledové poměry (PDF 249 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Technická infrastruktura (PDF 252 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Řezy (PDF 129 kB), Vložil(a): Libor Kuffa

Doplňující průzkumy a rozbory

Textová část

Doplňující průzkumy a rozbory (PDF 2,4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa

Grafická část

Současný stav (PDF 1,9 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
Limity (PDF 745 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Záměry (PDF 993 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Problémy (PDF 300 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Rozbor (PDF 415 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Návrh 1 (PDF 346 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Návrh 2 (PDF 367 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Návrh 3 (PDF 368 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Vlastnictví (PDF 262 kB), Vložil(a): Libor Kuffa

Územní studie č. 6 sady Březenecká - západ, Územní studie č. 7 sady Březenecká - východ

Textová část

Grafická část

A. Analytická část:

1. Vymezení na ortofotomapě (PDF 12,4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
2. Vymezení na platném ÚP města (PDF 444 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
3. Problémový výkres (PDF 769 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
4. Analýza technické infrastruktury (PDF 685 kB), Vložil(a): Libor Kuffa

B. Návrhová část:

5. Návrh situace (PDF 385 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
5+ Návrh situace (větší měřítko) (PDF 345 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
6. Koncepce typických uličních profilů (PDF 177 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
7. Koncepce technické infrastruktury (PDF 348 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
8. Skica rozpracovanosti řešení 2015 (PDF 6,7 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
9. Vizualizace nadhledová (PDF 1,6 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
10. Vizualizace dílčí (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
11. Variantní řešení 1. - západ (PDF 154 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
12. Variantní řešení 2. - západ (PDF 157 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
13. Variantní řešení 3. - západ (PDF 158 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
14. Variantní řešení 4. - východ (PDF 141 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
15. Variantní řešení 5. – východ (PDF 169 kB), Vložil(a): Libor Kuffa

Územní studie č. 10 - Válcovny Chomutov

Návrhová část

Textová část

Územní studie Válcovny - ÚS 10 - textová část (PDF 2,6 MB), Vložil(a): Libor Kuffa

Grafická část

1 Širší vztahy s vymezením řešeného území (PDF 4,4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
2 Ortofotomapa s vymezením řešeného území (PDF 29,1 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
3 Varianty návrhu - skica A (PDF 24 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
4 Varianty návrhu - skica B (PDF 25,3 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
5a Hlavní výkres - návrh (PDF 259 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
5b Hlavní výkres - návrh velký (PDF 259 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
6 Výkres řešení dopravní infrastruktury (PDF 549 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
7 Výkres řešení technické infrastruktury - voda, elektro (PDF 504 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
9 Modelové uliční profily (PDF 135 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
10 Schema koncepce veřejných prostranství (PDF 161 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
11 Schema využití pro změnu ÚP (PDF 115 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
12 Vizualizace 3D - situace celé území (PDF 18,9 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
13 Vizualizace 3D - vysoký nadhled (PDF 16,8 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
14 Vizualizace 3D - celé území (PDF 17,4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
15 Vizualizace 3D - od JV k centru města (PDF 15,1 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
16 Vizualizace 3D - parkovou osou (PDF 16,5 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
17 Vizualizace 3D - od severozápadu (PDF 16,2 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
18 Vizualizace 3D - od severu (PDF 16,9 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
19 Vizualizace 3D - od jihovýchodu k centru (PDF 17,1 MB), Vložil(a): Libor Kuffa

Doplňující průzkumy a rozbory

Textová část

Válcovny - textová část (PDF 2,1 MB), Vložil(a): Libor Kuffa

Grafická část

1 Koordinační výkres (PDF 624 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
2 Výkres limitů (PDF 456 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
3 Výkres majetkové struktury (PDF 405 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
4 Výkres stavu (PDF 25,1 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
5 Hodnocení stavu využití (PDF 407 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
6 Výkres problémů a hodnot (PDF 23,1 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
7 Fotodokumentace (PDF 26 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
8 Fotodokumentace (PDF 21,4 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
9 Fotodokumentace (PDF 22,8 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
10 3D pohledy na území (PDF 13,8 MB), Vložil(a): Libor Kuffa