Územní studie krajiny

Návrh územní studie krajiny

Textová část (PDF 5,2 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
A - Projekce krajinných okrsků (PDF 19,2 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
B - Projekce krajinných hodnot (PDF 64,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
C - Projekce krajinných potenciálů (PDF 25,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
D - Rámcové vymezení ÚSES (PDF 25 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
E - Projekce sídelních hodnot (PDF 23,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
F - Projekce sídelních potenciálů (PDF 38,2 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekční plocha krajiny (PDF 23,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Karty obcí (PDF 8,2 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Průzkumy a rozbory

ÚSK Chomutov - průzkumy a rozbory - textová část (PDF 21,7 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - A - rozbor sídel (PDF 9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - A - indikátory sídel (PDF 42,2 kB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - B - sekundární struktura (PDF 7,3 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - C - terciární struktura (PDF 8,5 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - D - krajinné celky a krajinné typy (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - E - geologické údaje (PDF 44,4 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - F - hydrogeologické údaje (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - G - ostatní údaje (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - H - projednání fáze průzkumy a rozbory (PDF 811 kB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 1 - výkres současného stavu území (PDF 8,6 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 3 - výkres limitů (PDF 10,2 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 4 - problémový výkres (PDF 7,6 MB), Vložil(a): David Guske