Územní studie krajiny

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chomutov je spolufinancována Evropskou unií. Je zaměřena na řešení krajiny, konkrétně na "Zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území správního obvodu ORP". Územní studie je zaměřena na ochranu vody, půdy, přírodních hodnot říční nivy, posílení krajinné zeleně, zvyšování ekologické stability, ochranu a rozvoj biodiverzity a krajinné památkové zóny. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  www.sfzp.cz   www.mzp.cz

 

Územní studie krajiny

Textová část (PDF 6 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Příloha č.1 - Krajinné okrsky (PDF 2,6 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Příloha č.2 - Karty obcí (PDF 8,5 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Hlavní výkres (PDF 55,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Výkres navržených změn ve využívání ploch (PDF 26,7 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Výkres jevů navržených na doplnění do ÚAP (PDF 30,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce krajinných hodnot (PDF 65 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce krajinných potenciálů (PDF 27,3 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Rámcové vymezení ÚSES (PDF 18,4 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce sídelních hodnot (PDF 25,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce sídelních potenciálů (PDF 26,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Průzkumy a rozbory

ÚSK Chomutov - průzkumy a rozbory - textová část (PDF 21,7 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - A - rozbor sídel (PDF 9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - A - indikátory sídel (PDF 42,2 kB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - B - sekundární struktura (PDF 7,3 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - C - terciární struktura (PDF 8,5 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - D - krajinné celky a krajinné typy (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - E - geologické údaje (PDF 44,4 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - F - hydrogeologické údaje (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - G - ostatní údaje (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - H - projednání fáze průzkumy a rozbory (PDF 811 kB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 1 - výkres současného stavu území (PDF 8,6 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 3 - výkres limitů (PDF 10,2 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 4 - problémový výkres (PDF 7,6 MB), Vložil(a): David Guske