Varování obyvatelstva - sirény

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

Varování

Jedním z prvořadých opatřeních je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím.Varování je prováděno prostřednictvím sítě poplachových sirén, které jsou umístěny na území správního obvodu města.

Varovný signál - Všeobecná výstraha

Způsob vyhlašování: Sirénou ,kolísavý tón 140 vteřin, vyhlašování může být 3x za sebou v cca tříminutových intervalech.

Činnost po vyhlášení

Pokud uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě:

  • vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad atd.
  • v objektu, kde se ukryjete, zavřete a utěsníte dveře a okna, vypnete ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
  • Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize). Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem
  • Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna totiž může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Přehled poplachových sirén umístěných ve správním obvodu města Chomutova

poř.čís.

Město, obec

přesná adresa lokality

1.

Blatno

obecní úřad

2.

Boleboř

obecní úřad,stožár

3.

Kálek

stanice pohranič.policie

4.

Březno

obecní úřad,stožár

5.

Chomutov

Bezručova 4512

6.

Chomutov

Mostecká 3000

7.

Chomutov

El.Krásnohorské 4721

8.

Chomutov

Zahradní 5184

9.

Bílence

obecní úřad

10.

Černovice

obecní úřad

11.

Droužkovice

obecní úřad

12.

Křímov

požární zbrojnice

13.

Všestudy

obecní úřad

14.

Spořice

požární zbrojnice

15.

Místo

Mateřská škola

16.

H.sv.Šbestiána

stožár

17.

Chomutov

Mánesova 136

18.

Chomutov

nám.E.Beneše 1725

19.

Málkov

obecní úřad

20.

Strupčice

obecní úřad,stožár

21.

Údlice

obecní úřad

22.

Chomutov

Holešická 4738

23.

Jirkov

Tyršova 23

24.

Jirkov

Ervěnická 1068

25.

Jirkov

Studentská 1268

26.

Vrskmaň

obecní úřad

27.

Otvice

garáž obec.úřadu

28.

Vysoká Pec

obecní úřad

29.

Výsluní

obecní úřad

30.

Hrušovany

obecní úřad

31.

Nezabylice

obecní úřad

32.

Chomutov

Areál - Válcovny trub a.s.

33.

Chomutov

Železárny a.s.

34.

Chomutov

MHP Manesmann s.r.o