Výbor pro národnostní menšiny


Bc. Renata Adamová
členka zastupitelstva města, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny a Sociální komise
E-mail: vybor-mensiny@chomutov-mesto.cz

Podle §117 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

Členové výboru

 • Renata Adamová - předsedkyně výboru
 • Ing. Alice Hlaváčková,
 • PhDr. Irina Malinová,
 • Kateřina Romaňáková,
 • Alena Katela,
 • Ing. Pham Viet Dong,
 • Bc. Milan Adam,
 • Ing. Daniel Černý,
 • Petr Troníček,
 • Azad Hussein,
 • Ing. Antonín Rössler,
 • Stanislav Mandát,
 • Jiří Touška,
 • Ladislav Hrehorovský
 • Libuše Zmátlová
 • PaedDr. Jan Micka

Kontakty

Bc. Renata Adamová členka zastupitelstva města, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny a Sociální komise
Bc. Michaela Vimrová, DiS. tajemnice Výboru pro národnostní menšiny 474 637 180 m.vimrova@chomutov-mesto.cz