Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


Mgr. Jan Mareš, MBA
člen zastupitelstva města, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen Finančního výboru
E-mail: vybor-vzdelavani@chomutov-mesto.cz

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 usnesením č. 268/18 ze dne 21.11.2018.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Posuzuje a vyjadřuje se ke vzdělávacím koncepcím, resp. k jejím změnám a zaměření. Předkládá návrhy na zlepšení školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními. Spolupůsobí v oblasti prevence rizikového chování. Spolupracuje se zástupci zřizovatele ve školských radách. Spolupracuje s úřady práce, zaměstnavateli a profesními svazy. Plní úkoly a zpracovává podněty zadané ZSMCH v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti.

Termíny jednání VVVZ v roce 2019:

- dne 16. 01. 2019 od 15:00 v ZM SMCH č. 28

- dne 20. 02. 2019 od 15:00 v ZM SMCH č. 28

- dne 20. 03. 2019 od 15:00 v ZŠ Na Příkopech

- dne 24. 04. 2019 od 15:00 v ZM SMCH č. 28

- dne 29. 05. 2019 od 15:00 na Úřadě práce v Chomutově

- dne 19. 06. 2019 od 15:00 v ZM SMCH č. 28

- dne 25. 09. 2019 od 15:00

- dne 30. 10. 2019 od 15:00

- dne 20. 11. 2019 od 15:00

- dne 11. 12. 2019 od 15:00

Členové:

 • Mgr. Jan Mareš, MBA - předseda výboru
 • PaedDr. Jan Micka,
 • Mgr. Michal Vlach,
 • PaedDr. Bc. Soňa Valušková,
 • Mgr. Jaroslav Zahrádka,
 • Mgr. Andrea Fricová,
 • Bc. Elvíra Hahnová,
 • Mgr. Miloslav Hons,
 • Ing. Jan Lacina,
 • Bc. Eliška Smetanová,
 • Mgr. Dagmar Vlčková, Dis.

Kontakty

Mgr. Jan Mareš, MBA člen zastupitelstva města, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen Finančního výboru jan.mares@chomutov-mesto.cz
Bc. Dagmar Mikovcová vedoucí odboru školství, pověřená vedením odboru sociálních věcí, tajemnice Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 474 637 470 d.mikovcova@chomutov-mesto.cz